Thursday, July 29, 2010

Analisis KOMSAS SPM 2001-2010

SOALAN

SPM

PETIKAN

ANTOLOGI

2(c)

SPM N 2001

Cerita Bayan Tiada Menurut Kata Ibu bapanya

Anak Laut

SPM U 2002

Pertarungan Tuah dan Jebat

Anak Laut

SPM N 2002

Kezaliman Membawa Padah

Kerusi

SPM U 2003

Sikap Terburu-buru Akan Membawa Padah

Anak Laut

SPM N 2003

Asal Usul Raja Kecil

Kerusi

SPM U 2004

Kepahlawanan Tun Beraim Bapa

Kerusi

SPM N 2004

Sikap Terburu-buru Akan Membawa Padah

Anak Laut

SPM U 2005

Kezaliman Membawa Padah

Kerusi

SPM N 2005

Cerita Bayan Tiada Menurut Kata Ibu bapanya

Anak Laut

SPM U 2006

Sikap Terburu-buru membawa padah

Anak Laut

SPM N 2006

Kepahlawanan Tun Beraim Bapa

Kerusi

SPM U 2007

Pertarungan Tuah dengan Jebat

Anak Laut

SPM N 2007

Asal Usul Raja Kecil

Kerusi

SPM U 2008

Kezaliman Membawa Padah

Kerusi

SPM N 2008

Peminangan Puteri Gunung Ledang

Anak Laut

SPM U 2009

Sikap Terburu-buru Akan Membawa Padah

Anak Laut

SPM N 2009

Kepahlawanan Tun Beraim Bapa

Kerusi

SPM U 2010

Asal-Usul Raja Kecil

Kerusi

SPM N 2010

JANGKAAN

Sabor

Cerita Bayan Tiada Menurut Kata Ibu bapanya

Pertarungan Tuah dengan Jebat

Kezaliman Membawa Padah

Peminangan Puteri Gunung Ledang

Kerusi

Anak Laut

Anak Laut

Kerusi

Anak Laut


Berdasarkan analisis, hanya tajuk Sabor sahaja yang belum pernah diuji dalam bahagian ini. Walaupun demikian, tajuk-tajuk seperti Cerita Bayan Tidak Menurut Kata Ibu bapanya, Pertarungan Tuah dengan Jebat, Kezaliman Membawa Padah dan Peminangan Puteri Gunung Ledang tidak harus diketepikan.

0 comments:

Template by - Abdul Munir | Daya Earth Blogger Template