Monday, August 10, 2009

Analisis KOMSAS 2009 - Prosa Klasik

GENRE

TAHUN

TAJUK PETIKAN

ANTOLOGI

PROSA KLASIK

SPM N 2001

Cerita Bayan Tiada Menurut Kata Ibu bapanya

Anak Laut

SPM U 2002

Pertarungan Tuah dan Jebat

Anak Laut

SPM N 2002

Kezaliman Membawa Padah

Kerusi

SPM U 2003

Sikap Terburu-buru Akan Membawa Padah

Anak Laut

SPM N 2003

Asal Usul Raja Kecil

Kerusi

SPM U 2004

Kepahlawanan Tun Beraim Bapa

Kerusi

SPM N 2004

Sikap Terburu-buru Akan Membawa Padah

Anak Laut

SPM U 2005

Kezaliman Membawa Padah

Kerusi

SPM N 2005

Cerita Bayan Tiada Menurut Kata Ibu bapanya

Anak Laut

SPM U 2006

Sikap Terburu-buru membawa padah

Anak Laut

SPM N 2006

Kepahlawanan Tun Beraim Bapa

Kerusi

SPM U 2007

Pertarungan Tuah dengan Jebat

Anak Laut

SPM N 2007

Asal Usul Raja Kecil

Kerusi

SPM U 2008

Kezaliman Membawa Padah

Anak Laut

SPM N 2008

Peminangan Puteri Gunung Ledang

Anak Laut

SPM U 2009

Sikap Terburu-buru Akan Membawa Padah

Anak Laut

SPM N 2009

JANGKAAN

Sabor

Kepahlawanan Tun Beraim Bapa

Cerita Bayan Tiada Menurut Kata Ibu bapanya

Pertarungan Tuah dengan Jebat

Asal Usul Raja Kecil

Kerusi

Kerusi

Anak Laut

Anak Laut

Kerusi


Berdasarkan analisis di atas, hanya tajuk Sabor (Antologi Kerusi) sahaja yang belum pernah diuji dalam peperiksaan SPM. Analisis juga menunjukkan bahawa terdapat pengulangan tajuk yang diuji dalam peperiksaan SPM sebenar mahupun peperiksaan SPM Ulangan. Selain itu, analisis turut menunjukkan tajuk daripada Antologi Anak Laut sudah tiga kali dikeluarkan secara berturut-turut sejak SPM Ulangan 2008, SPM Sebenar 2009 dan SPM Ulangan 2009. Berdasarkan analisis ini ada kemungkinan tajuk daripada Antologi Kerusi akan diuji dalam peperiksaan SPM 2009. Oleh itu, pelajar perlu memberi fokus kepada tajuk-tajuk yang dijangka tanpa mengabaikan tajuk-tajuk lain.


1 comments:

Anonymous said...

Apa itu SPM U dan SPM N?

Template by - Abdul Munir | Daya Earth Blogger Template