Wednesday, November 12, 2008

Fokus SPM Ekonomi Asas Tingkatan 5

Beberapa minggu yang lalu saya ada menulis mengenai tajuk-tajuk di tingkatan 4 yang perlu diberikan fokus oleh pelajar-pelajar yang mengambil kertas Ekonomi Asas. Baru-baru ini, saya sekali lagi menerima e-mail daripada beberapa orang pelajar meminta saya agar menyambung tulisan saya mengenai tajuk-tajuk di tingkatan 5 yang perlu diberikan fokus. Bagi memenuhi permintaan pelajar-pelajar tersebut saya senaraikan tajuk-tajuk yang perlu diberi fokus oleh pelajar-pelajar berdasarkan kepada analisis soalan-soalan SPM 2004-2007 dan berdasarkan soalan-soalan percubaan SPM 2008 beberapa buah negeri yang saya perolehi.

Fokus SPM 2008 Ekonomi Asas Tingkatan 5

Bab 1 Wang dan Institusi Kewangan
a) Ciri-ciri wang
b) Fungsi bank perdagangan
c) Konsep Skim Perbankan Islam
d) Fungsi Bank Pusat
e) Cara bank pusat mengawal Inflasi/kemelesetan

Bab 2 Ekonomi Malaysia
a) Masalah pergantungan ekonomi kepada sektor utama
b) Faktor mempengaruhi perubahan struktur ekonomi negara
c) Jenis-jenis Cukai langsung dan cukai tidak langsung
d) Perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan pembangunan
e) 3 Jenis belanjawan negara
f) Sumber pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri
g) Tujuan pinjaman kerajaan

Bab 3 Hubungan Ekonomi Antarabangsa
a) Persamaan dan perbezaan Perdagangan dalam negeri
dan perdagangan antarabangsa
b) Kebaikan perdagangan antarabangsa
c) Imbangan dagangan
d) Imbangan pembayaran
e) Jenis sekatan perdagangan
f) Tujuan sekatan perdagangan
g) Kepentingan pertukaran asing
h) Pengiraan kadar pertukaran asing
i) Kesan perubahan kadar pertukaran asing terhadap eksport dan import

Template by - Abdul Munir | Daya Earth Blogger Template