Sunday, October 26, 2008

Analisis Soalan Novel Kertas 2

Saya juga telah menganalisis soalan Novel berdasarkan kepada soalan Percubaan SPM pelbagai negeri/daerah/sekolah. Berdasarkan analisis tersebut, aspek kajian novel yang paling popular ialah Latar dan Plot. Berikut merupakan hasil analisis tersebut;

Sekolah Berasrama Penuh
a) Dua teknik plot dalam satu novel.
b) Satu latar masa yang dapat dikaitkan dengan peristiwa penting dalam setiap novel.

Sabah (Excell 1)
a) Dua contoh yang membuktikan watak utama sorang yang penyabar dan menerima kenyataan
b) Dua peristiwa yang menunjukkan kasih sayang kepada keluarga

Sabah (Excell 2)
a) Dua peristiwa yang menimbulkan tanda tanya
b) Bandingkan watak utama melalui dua buah novel

Kelantan
a) Peristiwa yang menunjukkan keprihatinan watak sampingan kepada watak utama dalam novel.
b) Bandingkan aspek kepincangan masyarakat dalam dua novel.

Johor
a) Dua latar masa dalam novel
b) Satu peristiwa dalam setiap novel yang mendorong anda untuk terus membaca novel berkenaan sehingga tamat

Kedah
a) Empat peristiwa berunsur kejutan
b) Sifat gigih yang ditunjukkan oleh watak utama dalam setiap novel

MRSM
a) Dua peristiwa yang menimbulkan keinsafan
b) Satu perwatakan antagonis (watak jahat)dalam setiap novel

Perak (Learning To Score 1)
a) Latar masyarakat dalam kedua-dua novel
b) Dua peristiwa yang menarik minat pembaca pada permulaan cerita

Perak (Learning To Score 2)
a) Satu contoh peristiwa berunsur saspens dalam dua buah novel
b) Tiga latar masa dalam satu novel

Perak (Learning To Score 3)
a) Perwatakan watak utama yang boleh dicontohi
b) Tiga mesej yang ingin disampaikan oleh pengarang

Perak (Trial)
a) Dua peristiwa yang dapat dikaitkan dengan nilai kebijaksanaan
b) Dua latar masyarakat daripada setiap novel

Times Higher Education
a) Dua contoh penggunaan teknik plot dalam novel
b) Bandingkan persamaan persoalan yang terdapat dalam dua buah novel

Terengganu
a) Tiga bukti hakikat hidup bermasyarakat yan terdapat dalam novel.
b) Dua teknik imbas kembali daripada dua novel.

Daerah Petaling Perdana, Selangor
a) Nyatakan tiga latar masa dan peristiwa dalam sebuah novel.
b) Watak sampingan yang ada kaitan rapat dengan watak utama dalam dua novel.

Portal Utusan
a) Penyelesaian cerita dalam satu novel.
b) Tiga latar tempat yang terdapat dalam setiap novel.

Melaka
a) Dua nilai tanggungjawab dalam novel.
b) Bandingkan latar masyarakat dalam dua novel.

Pahang
a) Dua kepincangan masyarakat dalam sebuah novel.
b) Bandingkan dua latar masyarakat yang terdapat dalam novel.

Sarawak
a) Dua peristiwa yang memaparkan unsur saspens dalam satu novel.
b) Nilai kebijaksanaan yang dimiliki oleh watak utama daripada setiap novel.

Daerah Sepang Selangor
a) Dua kepincangan masyarakat dalam sebuah novel.
b) Huraikan nilai kegigihan dalam dua novel.

W.P Kuala Lumpur
a) Peristiwa yang menggunakan teknik imbas kembali dan teknik imbas muka dalam satu novel.
b) Bandingkan nilai kemasyarakatan dalam dua novel.

Negeri Sembilan

a) Dua latar masa dan peristiwa yang berlaku berdasarkan sebuah novel.
b) Dua peristiwa yang menggunakan teknik saspens dalam kedua-dua novel.

Daerah Klang

a) Mengapa novel yang anda kaji menimbulkan keinsafan.
b) Tiga latar masa dan peristwa yang berlaku dalam satu novel.

Perlis

a) Dua peristiwa yang menunjukkan pengorbanan watak dalam satu novel
b) Satu nilai kasih sayang berdasarkan setiap novel.

SMJK Chung Hwa Kota Bharu, Kelantan

a) Jelaskan peringkat permulaan cerita berdasarkan sebuah novel.
b) Dua latar masyarakat yang terdapat dalam setiap novel.


Berdasarkan analisis soalan percubaan SPM tahun lepas daripada 19 koleksi soalan percubaan negeri/daerah/sekolah memang terdapat soalan yang mempunyai aspek kajian yang sama dengan soalan SPM sebenar. Dalam soalan SPM sebenar tahun lepas soalan yang keluar adalah;

a) Huraikan persoalan maruah dalam satu novel

b) Cara penyelesaian konflik yang dihadapi watak utama dalam setiap novel

Bagi soalan (a) soalan percubaan yang sama dengan soalan SPM sebenar adalah soalan percubaan negeri Johor manakala bagi soalan (b) soalan percubaan yang hampir sama dengan soalan SPM sebenar adalah soalan percubaan dari SMK Lutong Miri Sarawak.

Kesimpulannya soalan percubaan negeri/daerah/sekolah amat penting kepada pelajar untuk dikumpul dan dicuba kerana berdasarkan kepada analisis tahun lepas soalan percubaan menjadi petunjuk kepada soalan SPM sebenar. Selamat mencuba.

Template by - Abdul Munir | Daya Earth Blogger Template