Friday, October 10, 2008

Fokus Ekonomi Asas SPM 2008

Beberapa orang pelajar telah menghubungi saya melalui e-mail agar membincangkan tajuk-tajuk penting yang perlu diberi perhatian bagi mata pelajaran Ekonomi Asas. Bagi memenuhi permintaan tersebut, pada kali ini saya akan membincangkan beberapa tajuk penting dalam Tingkatan 4. Berdasarkan analisis soalan-soalan SPM dari tahun 2000 - 2007, antara fokus yang perlu diberi perhatian oleh pelajar ialah;

Bab 1
a) Bagaimana firma dan kerajaan menyelesaikan masalah ekonomi
b) Ciri dan perbezaan barang percuma dan barang awam
d) Masalah asas ekonomi
e) Ciri-ciri sistem ekonomi Islam
f) Perbezaan Sistem-sistem ekonomi

Bab 2
a) Faktor pemilihan pekerjaan
b) Jenis pendapatan individu
c) Konsep upah wang dan upah benar (pengiraan upah benar)
d) Pengiraan pendapatan boleh cukai dan cukai pendapatan
e) konsep pelaburan, tabungan dan pinjaman
f) langkah-langkah membuat belanjawan peribadi

Bab 3
a) konsep keperluan dan kehendak
b) melukis keluk permintaan berdasarkan jadual dan menjelaskan hukum permintaan
c) faktor mempengaruhi permintaan

Bab 4
a) pengiraan keanjalan harga penawaran dan mentafsirkan pekali keanjalan penawaran
b) Faktor penentu penawaran
c) mengira jumlah keluaran, keluaran purata dan keluaran sut berdasarkan jadual dan menerangkan hubungannya dalam fungsi pengeluaran jangka pendek
d) konsep input tetap dan input berubah

Bab 5
a) menerangkan konsep keseimbangan dan ketidakseimbangan pasaran berdasarkan keluk permintaan dan penawaran
b) melukis keluk penawaran pasaran berdasarkan jadual dan menerangkan pembentukannya

Template by - Abdul Munir | Daya Earth Blogger Template