Thursday, October 23, 2008

Perbandingan Latar Masyarakat Novel Terminal Tiga dan Seteguh Karang

Terdapat persamaan dan perbezaan latar masyarakat antara novel Terminal Tiga dan Seteguh Karang.

Persamaan latar masyarakat dalam kedua-dua novel ini ialah masyarakat yang mementingkan pelajaran. Dalam Novel Terminal Tiga, Rimpa amat mementingkan pelajarannya. Contohnya, Rimpa sanggup meninggalkan keluarga dan kampung halaman serta menempuh pelbagai cabaran untuk meneruskan pelajarannya di Akademi Seni Kebangsaan dalam bidang penulisan kreatif. Dalam Novel Seteguh Karang, Awanis juga seorang yang mementingkan pelajarannya. Contohnya dia mengambil semula SPM walaupun gagal kali pertama dan berjaya melanjutkan pelajarannya ke UiTM.

Perbezaan latar masyarakatnya ialah dalam novel Terminal Tiga terdapat masyarakat desa yang masih mengamalkan budaya tradisi dalam kehidupan. Amalan meminum tuak masih menjadi tradisi hidup mereka. Contohnya Ramon bersama kawan-kawannya suka meminum tuak. Dalam novel Seteguh Karang pula terdapat masyarakat yang masih mengamalkan kepercayaan khurafat. Encik Lee dan isterinya percaya bahawa anak perempuan pembawa sial. Contohnya Encik Lee dan isterinya tidak mahu menerima Anita dan tergamak menyatakan anak kandungnya itu sebagai pembawa sial.

Template by - Abdul Munir | Daya Earth Blogger Template